ข่าวประชาสัมพันธ์
จองเสื้อ งาน “ครบรอบ ๕๐ ปี สามัคคีลูก ส.ค.” (อ่าน 10) 19 ม.ค. 66
จองโต๊ะจีนงาน “ครบรอบ ๕๐ ปี สามัคคีลูก ส.ค.” (อ่าน 10) 19 ม.ค. 66
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่าแสวงหาวิทยาคม เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมผู้บริหาร-ครูเก่า พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน “ครบรอบ ๕๐ ปี สามัคคีลูก ส.ค.” ในโอกาสฉลองครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการก่อตั้ง (อ่าน 10) 19 ม.ค. 66
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เนื่องในวัน CHINESE NEW YEAR 2566 ทางกลุ่มสาระฯ มีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมหลากหลายตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2566 (อ่าน 10) 19 ม.ค. 66