ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ชั้น ม.ต้น และ ชั้นม.ปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดราชบุรี (อ่าน 128) 30 ม.ค. 66
จองเสื้อ งาน “ครบรอบ ๕๐ ปี สามัคคีลูก ส.ค.” (อ่าน 69) 19 ม.ค. 66
จองโต๊ะจีนงาน “ครบรอบ ๕๐ ปี สามัคคีลูก ส.ค.” (อ่าน 60) 19 ม.ค. 66
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่าแสวงหาวิทยาคม เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมผู้บริหาร-ครูเก่า พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน “ครบรอบ ๕๐ ปี สามัคคีลูก ส.ค.” ในโอกาสฉลองครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการก่อตั้ง (อ่าน 60) 19 ม.ค. 66
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เนื่องในวัน CHINESE NEW YEAR 2566 ทางกลุ่มสาระฯ มีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมหลากหลายตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2566 (อ่าน 60) 19 ม.ค. 66