รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
139 หมู่ที่ 7   ตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
เบอร์โทรศัพท์ 035610960 เบอร์แฟกส์ 0-3564-8460
Email : Sawaenghawit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :